Privacy- en cookieverklaring

[divider]

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2018.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Contactgegevens[/headline]

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van Rooijen Organisatieadvies, gevestigd te Amsterdam, 1091 RS aan de Swammerdamstraat 73 C, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61743054.

U kunt ons telefonisch bereiken op 06 5244 7335 of een e-mail sturen naar rick.vanrooijen@vr-oa.nl.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Persoonsgegevens[/headline]
Van Rooijen Organisatieadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

[list type=”minus” color=”color1″]

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaattype
 • bankrekeningnummer

[/list]

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Doeleinden en grondslagen[/headline]

Van Rooijen Organisatieadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals:

[list type=”minus” color=”color1″]

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.

[/list]

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Verstrekking aan derden[/headline]

In het kader van haar dienstverlening kan Van Rooijen Organisatieadvies persoonsgegevens uitwisselen. Van Rooijen Organisatieadvies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van Rooijen Organisatieadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van Rooijen Organisatieadvies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Doorgifte van uw gegevens buiten de EER[/headline]

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Hiervoor zijn geschikte maatregelen getroffen, zodat uw recht op gegevensbescherming gewaarborgd blijft.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Twitter in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Hoe lang wij uw gegevens bewaren [/headline]

Van Rooijen Organisatieadvies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy- en cookieverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Van Rooijen Organisatieadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Hoe wij uw gegevens beveiligen[/headline]

Van Rooijen Organisatieadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Profilering[/headline]

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Cookies[/headline]

Van Rooijen Organisatieadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Google Analytics[/headline]

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Van Rooijen Organisatieadvies heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Van Rooijen Organisatieadvies heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Social Media[/headline]

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Addthis.com (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Links naar andere websites[/headline]

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Van Rooijen Organisatieadvies is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Uw rechten[/headline]

U heeft het recht om Van Rooijen Organisatieadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Van Rooijen Organisatieadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacy- en cookieverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Rick van Rooijen, Van Rooijen Organisatieadvies, Swammerdamstraat 73 C, 1091 RS Amsterdam, 06 5244 7335, rick.vanrooijen@vr-oa.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rooijen Organisatieadvies, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[headline tag=”h4″ color=”color2″]Wijzigingen privacy- en cookieverklaring[/headline]

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2018.

Van Rooijen Organisatieadvies kan deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

[divider]