De Haagse Bron

In juni 2016 is Belastingzaken, onderdeel van de Dienst Publiekszaken van de gemeente Den Haag, met haar applicatie IBS2000 aangesloten op de Haagse Bron. De Haagse Bron levert aan IBS2000 gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Gebruikers van IBS2000 beschikken hiermee altijd over de laatste authentieke persoonsgegevens om te gebruiken bij hun beslissingen. IBS2000 is de eerste applicatie die gegevens afneemt van de Haagse Bron. Later in 2016 zullen andere systemen volgen.

De aansluiting van IBS2000 op de Haagse Bron is een belangrijke mijlpaal in de stapsgewijze realisatie van een geïntegreerde gegevenshuishouding, die bijdraagt aan de doelstelling ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’. Hierdoor hoeven burgers en bedrijven, als zij bepaalde basisgegevens eenmaal aan de gemeente of een andere overheidsinstelling hebben verstrekt, dit niet nog een keer te doen. De Haagse Bron verzamelt de gegevens en stelt deze centraal beschikbaar. Gemeentelijke diensten kunnen de gegevens van de Haagse Bron afnemen en hoeven deze niet zelf in te winnen.

De Haagse Bron vervangt de bestaande, sterk verouderde kernregistraties van de gemeente. Deze kernregistraties staan op zichzelf en worden door verschillende diensten beheerd. De Haagse Bron daarentegen is enkelvoudig (en dus niet meervoudig, per registratie) uitgevoerd:

[row]

[one_half]

Basisregistraties
Oude situatie

[/one_half]

[one_half]

Basisregistraties
Nieuwe situatie

[/one_half]

[/row]

[divider]

[row]

[two_thirds]

Door de gegevens te leveren vanuit een centraal beheerd gegevensmagazijn, wordt het voor afnemers makkelijker om aan te sluiten, kan de consistentie tussen de basisregistraties beter worden bewaakt en neemt de beheerlast af. De Haagse Bron maakt bovendien gebruik van diverse open source softwarecomponenten en open gegevens- en berichtenstandaarden. De afhankelijkheid van leveranciers neemt hierdoor af en het vermogen om gegevens uit te wisselen neemt toe.

Eind 2016 zullen alle gemeentelijke diensten die nu afnemen van de kernregistraties naar de Haagse Bron zijn gemigreerd. Het programma dat in oktober 2011 is gestart voor de realisatie van de geïntegreerde gegevenshuishouding kan dan worden beëindigd.

[/two_thirds]

[one_third]

[iconic_box color=”color3″ icon=”icon-info-circled” align=”left”]Gegevens- en berichtenstandaarden
De Haagse Bron sluit nauw aan bij het Standaard Uitwisseling Formaat BasisGegevens (StUF-BG) en het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) van de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA).[/iconic_box]

[/one_third]

[/row]

[divider]

[row]

[one_third]

[iconic_box color=”color3″ icon=”icon-info-circled” align=”left”]Gemeentelijke samenwerking en hergebruik
De coöperatie BIRGIT U.A. draagt sinds haar oprichting zorg voor het beheer en de verdere ontwikkeling van een gegevensmagazijn en een servicebus. Deze componenten zijn oorspronkelijk door de gemeente Rotterdam ontwikkeld en worden nu door de gemeenten Den Haag en Utrecht hergebruikt. Via een Europese aanbesteding is later een zogenaamde inzagefunctie toegevoegd. De naam BIRGIT staat voor Beter In Regie op Gemeentelijke IT, wat verraadt dat het niet bij deze systemen hoeft te blijven.[/iconic_box]

[/one_third]

[two_thirds]

In de jaren 2009, 2010 en 2011, voorafgaand aan de start van het programma, zijn kaders gecreëerd voor de uitvoering van het programma. Ook zijn toen de eerste projecten uitgevoerd die bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Belangrijke resultaten die in deze periode zijn opgeleverd zijn een doelarchitectuur, een besturingsmodel en een geharmoniseerde set van documenten, waarin afspraken over het beheer van de registraties zijn vastgelegd.

Sinds de formele start van het programma in 2011 zijn de benodigde ICT-voorzieningen verworven en geïmplementeerd en is een centraal team gevormd om deze ICT-voorzieningen functioneel te beheren. Met de gemeente Rotterdam is de coöperatie BIRGIT U.A. opgericht voor samenwerking bij het beheer en de doorontwikkeling van de ICT-voorzieningen. De gemeente Utrecht is nadien tot dit samenwerkingsverband toegetreden. Andere gemeenten tonen interesse.

Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de aansluiting van bestaande afnemers. Na afloop van het programma zal dit verschuiven naar de aansluiting van nieuwe afnemers. Gemeentebreed wordt er aandacht geschonken aan de impact van de nieuwe Europese privacyverordening, die een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van burgers inhoudt en meer verantwoordelijkheden bij de gemeente neerlegt.

[/two_thirds]

[/row]

[divider]

[headline tag=”h4″ lined=”yes” color=””]Persoonlijke betrokkenheid[/headline]

Ik ben vanaf 2009 betrokken bij De Haagse Bron. Op verschillende momenten en in verschillende rollen. Als projectsecretaris heb ik ondersteuning geboden bij de initiatie en uitvoering van het project om tot de doelarchitectuur te komen. In de rol van projectleider was ik verantwoordelijk voor de harmonisering van de beheerdocumenten. Ik heb de beheerorganisatie helpen ontwerpen en het besturingsmodel helpen opstellen. In opdracht van de gemeenten Den Haag en Rotterdam was ik kwartiermaker van de coöperatie BIRGIT U.A. In deze rol heb ik bijgedragen aan de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming over het voorstel om de coöperatie op te richten en aan de oprichting en inrichting van de coöperatie. Het meest recent heb ik ondersteuning geboden bij de verantwoording over de Haagse Bron aan de Rekeningencommissie van de gemeenteraad.

 


Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.